Queen B with a golden heart. This is all me, unless otherwise stated.
May mga taong kapag kaharap ka, KAIBIGAN KA. Pero pag nakatalikod ka, MAHAL KA NA PALA. -Ay! Haha
Posted
2 years ago
Manila traffic and Sinangag Station. πŸ˜‹

Manila traffic and Sinangag Station. πŸ˜‹

Posted
2 years ago

OMG!! Hindi ko kinaya! Wag mo ko kausapin ng ganyan please! Puso ko!!

Posted
2 years ago
All these last night!! 😱😴😡

All these last night!! 😱😴😡

Posted
2 years ago
S&R crinkles! I deserve these after spending 4hrs at the grocery and the long lines at the cashier :( Hindi ko lang maintindihan bakit ang daming tao ngayon!

S&R crinkles! I deserve these after spending 4hrs at the grocery and the long lines at the cashier :( Hindi ko lang maintindihan bakit ang daming tao ngayon!

Posted
2 years ago
Boys and their toys! Hay nako!

Boys and their toys! Hay nako!

Posted
2 years ago
Done with a good run! β˜ΊπŸƒ

Done with a good run! β˜ΊπŸƒ

Posted
2 years ago
Mann Hann dinner with my baby!! So happy to spend the whole day with you lovey! 😍

Mann Hann dinner with my baby!! So happy to spend the whole day with you lovey! 😍

Posted
2 years ago
Late lunch with my baby! πŸ˜‹β€πŸœ

Late lunch with my baby! πŸ˜‹β€πŸœ

Posted
2 years ago
Got this last night!! Shopping galore!

Got this last night!! Shopping galore!

Posted
2 years ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter